Община Гоце Делчев

Общината обхваща живописната Гоцеделчевска котловина на река Места, части от Южен Пирин и Западните Родопи. На територията и  попадат част от Национален парк „Пирин” и резерватът „Ореляк”.

Прочети повече...

Община Гърмен

Изтегляне

Общината обхваща части от долината на река Места и от западните склонове на Дъбрашкия дял на Западните Родопи. Релефът е планински и полупланински, във високите части преминава в хълмист.

Прочети повече...

Община Хаджидимово

hadjidimovo.pngОбщината обхваща най-южната част на източните склонове на Пирин планина, част от планината Славянка, малка част от югозападните склонове на Дъбрашкия рид, част от Гоцеделчевската котловина и долината на р. Места.

Прочети повече...

Актуални новини и събития

20
Авг2021
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДEЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО С ОДОБРЕНА ПРОЦЕДУРА ПО МЯРКА 3-6.4 ФИНАНСИРАНА ОТ ПРСР

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДEЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО С ОДОБРЕНА ПРОЦЕДУРА ПО МЯРКА 3-6.4 ФИНАНСИРАНА ОТ ПРСР

Новини

Със Заповед № 03 – РД/2191 от 16.07.2021 г. Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ Боряна Алексова одобри процедура BG06RDNP001-19.297-S1 по Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите...

08
Авг2021
СЪОБЩЕНИЕ - Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ - Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.

Новини

Сдружение „Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ уведомява всички бенефициенти, изпълняващи договори за безвъзмездна финансова помощ по мерки от стратегията за Водено от общностите местно развитие, които не са възложители по...

08
Авг2021
СЪОБЩЕНИЕ - „Ръководство на бенефициента“ по ПРСР 2014-2020

СЪОБЩЕНИЕ - „Ръководство на бенефициента“ по ПРСР 2014-2020

Новини

Сдружение „Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ уведомява, че Държавен фонд „Земеделие“ публикува „Ръководство на бенефициента“ по ПРСР 2014-2020. Ръководството е предназначено за бенефициентите, които изпълняват договори за безвъзмездна финансова помощ...

07
Юли2021
ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ  ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2014-2020 (ИСУН 2020)

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2014-2020 (ИСУН 2020)

Обучения

През месец юли 2021 година МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово организира две обучения за: 1. „Подготовка и кандидатстване с проектни предложения в Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на...

 

Представяне на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Празник на Местната инициативна група

Брояч на посещенията

718910
Днес
Вчера
Тази седмица
Последната седмица
Този месец
Посления месец
всичко
6
339
705
714797
9386
14342
718910
Your IP: 44.197.197.23
2021-09-22 00:13
МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група