Община Гоце Делчев

Общината обхваща живописната Гоцеделчевска котловина на река Места, части от Южен Пирин и Западните Родопи. На територията и  попадат част от Национален парк „Пирин” и резерватът „Ореляк”.

Прочети повече...

Община Гърмен

Изтегляне

Общината обхваща части от долината на река Места и от западните склонове на Дъбрашкия дял на Западните Родопи. Релефът е планински и полупланински, във високите части преминава в хълмист.

Прочети повече...

Община Хаджидимово

hadjidimovo.pngОбщината обхваща най-южната част на източните склонове на Пирин планина, част от планината Славянка, малка част от югозападните склонове на Дъбрашкия рид, част от Гоцеделчевската котловина и долината на р. Места.

Прочети повече...

Актуални новини и събития

13
Ян2022
МИГ-ГОЦЕ ДEЛЧЕВ-ГЪРМЕН-ХАДЖИДИМОВО С ОЩЕ ЕДНО ОДОБРЕНО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО  МЯРКА 3-6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

МИГ-ГОЦЕ ДEЛЧЕВ-ГЪРМЕН-ХАДЖИДИМОВО С ОЩЕ ЕДНО ОДОБРЕНО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО МЯРКА 3-6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

Новини

Със Заповед № 03-РД/92/12.01.2022 г. на Заместник - изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ е одобрено проектно предложение № BG06RDNP001-19.297-0004, с наименование „Закупуване на оборудване за ендокринологичен кабинет в гр. Гоце Делчев" на кандидата „Д-р...

29
Дек2021
МИГ-ГОЦЕ ДEЛЧЕВ-ГЪРМЕН-ХАДЖИДИМОВО СЪС СЕДМИ ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ ПО МЯРКА 1-4.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

МИГ-ГОЦЕ ДEЛЧЕВ-ГЪРМЕН-ХАДЖИДИМОВО СЪС СЕДМИ ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ ПО МЯРКА 1-4.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Новини

На 29.12.2021 г. МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ГОЦЕ ДEЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО подписа административен договор за финансиране на проект „Закупуване на земеделска техника“ на земеделския производител Тюркян Байрактар. Проектът се финансира по мярка 1-4.1...

23
Дек2021
МИГ-ГОЦЕ ДEЛЧЕВ-ГЪРМЕН-ХАДЖИДИМОВО С ОДОБРЕНО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО МЯРКА 3-6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

МИГ-ГОЦЕ ДEЛЧЕВ-ГЪРМЕН-ХАДЖИДИМОВО С ОДОБРЕНО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО МЯРКА 3-6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

Новини

Със Заповед № 03-РД/4115/23.12.2021 г. на Заместник - изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ е одобрено проектно предложение № BG06RDNP001-19.297-0005, с наименование „Изграждане на медицински център в с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград" на кандидата...

16
Дек2021
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ДВА КРАЙНИ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ № BG06RDNP001-19.414  МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, МЯРКА 1-4.1 „ПОДКРЕПА ЗА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ДВА КРАЙНИ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ № BG06RDNP001-19.414 МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, МЯРКА 1-4.1 „ПОДКРЕПА ЗА

Документи за обществено обсъждане

дата на откриване: 16.12.2021 г. дата на приключване: 28.12.2021 г. ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ДВА КРАЙНИ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ №...

Представяне на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Празник на Местната инициативна група

Проект "Елате и вижте"

На 23.02.2021 г. Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен -  Хаджидимово подписа договор за финансиране на проект "Култура и автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“ (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ).

Брояч на посещенията

783343
Днес
Вчера
Тази седмица
Последната седмица
Този месец
Посления месец
всичко
164
341
1195
778950
10884
18922
783343
Your IP: 107.21.85.250
2022-01-27 09:33
МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група