Община Гоце Делчев

Общината обхваща живописната Гоцеделчевска котловина на река Места, части от Южен Пирин и Западните Родопи. На територията и  попадат част от Национален парк „Пирин” и резерватът „Ореляк”.

Прочети повече...

Община Гърмен

Изтегляне

Общината обхваща части от долината на река Места и от западните склонове на Дъбрашкия дял на Западните Родопи. Релефът е планински и полупланински, във високите части преминава в хълмист.

Прочети повече...

Община Хаджидимово

hadjidimovo.pngОбщината обхваща най-южната част на източните склонове на Пирин планина, част от планината Славянка, малка част от югозападните склонове на Дъбрашкия рид, част от Гоцеделчевската котловина и долината на р. Места.

Прочети повече...

Актуални новини и събития

11
Май2018

Покана за участие в процедура по подбор на членовете на Общото събрание, които да бъдат включвани в комисии за подбор на проектни предложения

Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ кани заинтересованите членове да участват в процедура по...

02
Май2018

Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

дата на откриване: 03.05.2018 г. дата на приключване: 09.05.2018 г., 23:59 ч. СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ представя за обсъждане Насоки...

05
Апр2018

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СВОМР НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГЪРМЕН И ХАДЖИДИМОВО

дата на откриване: 06.04.2018 г. дата на приключване: 12.04.2018 г., 17:00 ч. СНЦ „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ обявява за...

02
Апр2018

Покана за Общо събрание на 13.04.2018 г. от 10 часа в град Гоце Делчев

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО“ Уведомяваме Ви, че Управителният съвет...

24
Мар2018

Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

дата на откриване: 24.03.2018 г. дата на приключване: 01.04.2018 г., 23:59 ч. СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ представя за обсъждане Насоки...

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Брояч на посещенията

040448
Днес
Вчера
Тази седмица
Последната седмица
Този месец
Посления месец
всичко
87
114
677
38212
3120
3780
40448
Your IP: 54.81.78.135
2018-05-26 21:40
МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група