Община Гоце Делчев

Общината обхваща живописната Гоцеделчевска котловина на река Места, части от Южен Пирин и Западните Родопи. На територията и  попадат част от Национален парк „Пирин” и резерватът „Ореляк”.

Виж повече...

Община Гърмен

Общината обхваща части от долината на река Места и от западните склонове на Дъбрашкия дял на Западните Родопи. Релефът е планински и полупланински, във високите части преминава в хълмист.

Виж повече...

Община Хаджидимово

Обхваща най-южната част на източните склонове на Пирин планина, част от планината Славянка, малка част от югозападните склонове на Дъбрашкия рид, част от Гоцеделчевската котловина и долината на р. Места.

Виж повече...


На основание на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС)2016/679), Закона за защита на личните данни и становища на Комисията за защита на личните данни, Публикувани на интернет страницата на КЗЛД с адрес https://www.cpdp.bg,  относно режима за защита на личните данни  на физическите лица, при публикуване на документи на интернет страницата на МИГ се заличават единни граждански номера на лица, както и подписите на лицата, подписали съответните документи.

Протоколи от Общо събрание

2023

Протокол от Общо събрание - 22.12.2023 г. (pdf)

Протокол от Общо събрание - 27.06.2023 г. (pdf)

2022

Протокол от Общо събрание - 24.06.2022 г. (pdf)

2021

Протокол от Общо събрание - 26.05.2021 г. (pdf)

2020

Протокол от Общо събрание - 31.07.2020 г. (pdf)

2019

Протокол от Общо събрание - 27.03.2019 г. (pdf)

Протокол от Общо събрание - 20.06.2019 г. (pdf)

2018

Протокол от Общо събрание - 08.02.2018 г. (pdf)

Протокол от Общо събрание - 13.04.2018 г. (pdf)

Протокол от Общо събрание - 28.09.2018 г. (pdf)

2017

Протокол от Общо събрание - 23.01.2017 г. (pdf)

Протокол от Общо събрание - 29.08.2017 г. (pdf)

2016

Протокол от Общо събрание - 12.04.2016 г. (pdf)

Протокол от Общо събрание - 27.05.2016 г. (pdf)

 


На основание на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС)2016/679), Закона за защита на личните данни и становища на Комисията за защита на личните данни, Публикувани на интернет страницата на КЗЛД с адрес https://www.cpdp.bg,  относно режима за защита на личните данни  на физическите лица, при публикуване на документи на интернет страницата на МИГ се заличават единни граждански номера на лица, както и подписите на лицата, подписали съответните документи.

Протоколи от Управителен съвет

2023

Протокол от Управителен съвет - 11.01.2023 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 27.01.2023 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 06.02.2023 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 22.02.2023 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 12.04.2023 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 29.05.2023 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 15.06.2023 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 19.06.2023 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 11.09.2023 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 11.12.2023 г. (pdf)

2022

Протокол от Управителен съвет - 21.01.2022 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 22.03.2022 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 05.04.2022 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 11.04.2022 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 29.04.2022 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 13.05.2022 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 20.05.2022 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 19.05.2022 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 25.05.2022 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 03.06.2022 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 23.06.2022 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 30.06.2022 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 19.07.2022 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 29.07.2022 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 29.08.2022 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 26.09.2022 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 07.10.2022 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 14.10.2022 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 25.10.2022 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 30.11.2022 г. (pdf)

2021

Протокол от Управителен съвет - 08.01.2021 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 22.01.2021 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 04.03.2021 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 05.03.2021 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 01.04.2021 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 19.04.2021 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 28.04.2021 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 17.05.2021 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 11.06.2021 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 28.06.2021 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 21.09.2021 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 24.09.2021 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 28.09.2021 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 15.11.2021 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 01.12.2021 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 29.12.2021 г. (pdf)

2020

Протокол от Управителен съвет - 07.01.2020 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 31.01.2020 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 28.02.2020 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 13.03.2020 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 20.05.2020 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 02.06.2020 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 17.07.2020 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 07.08.2020 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 11.08.2020 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 11.09.2020 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 21.09.2020 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 18.11.2020 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 08.12.2020 г. (pdf)

2019

Протокол от Управителен съвет - 25.01.2019 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 01.02.2019 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 19.02.2019 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 28.02.2019 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 12.03.2019 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 15.03.2019 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 26.03.2019 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 28.03.2019 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 09.04.2019 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 11.04.2019 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 08.05.2019 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 10.05.2019 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 15.05.2019 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 16.05.2019 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 21.05.2019 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 23.05.2019 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 27.05.2019 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 03.06.2019 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 11.06.2019 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 26.06.2019 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 02.07.2019 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 03.07.2019 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 06.08.2019 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 14.08.2019 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 15.08.2019 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 16.08.2019 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 22.08.2019 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 26.08.2019 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 04.09.2019 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 20.09.2019 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 09.10.2019 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 22.10.2019 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 06.11.2019 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 12.12.2019 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 19.12.2019 г. (pdf)

2018

Протокол от Управителен съвет - 24.01.2018 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 22.02.2018 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 02.04.2018 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 16.04.2018 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 25.04.2018 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 11.05.2018 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 18.05.2018 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 18.06.2018 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 16.07.2018 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 31.07.2018 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 16.08.2018 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 07.09.2018 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 28.09.2018 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 04.10.2018 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 23.10.2018 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 02.11.2018 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 16.11.2018 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 05.12.2018 г. (pdf)

2017

Протокол от Управителен съвет - 11.01.2017 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 26.01.2017 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 13.02.2017 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 24.02.2017 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 12.06.2017 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 27.06.2017 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 21.07.2017 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 29.08.2017 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 27.09.2017 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 13.10.2017 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 29.11.2017 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 11.12.2017 г. (pdf)

 2016

Протокол от Управителен съвет - 03.05.2016 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 16.05.2016 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 20.05.2016 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 24.10.2016 г. (pdf)

Протокол от Управителен съвет - 08.12.2016 г. (pdf)

69-ти сключен договор за финансиране по Стратегията за ВОМР на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово

16 Ноември 2023
69-ти сключен договор за финансиране по  Стратегията за ВОМР на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен -  Хаджидимово

На 13.11.2023 г. е подписан Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ със ЗП Борислав Порязов, за финансиране на...

68-ми сключен договор за финансиране по Стратегията за ВОМР на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово

06 Ноември 2023
68-ми сключен договор за финансиране по Стратегията за ВОМР на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен -  Хаджидимово

На 25.10.2023г. е подписан тристранен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Държавен фонд „Земеделие“, СНЦ „Местна инициативна група...

Шесто изменение на СВОМР 2014 - 2020 на МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово

05 Октомври 2023
Шесто изменение на СВОМР 2014 - 2020 на МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово

На 05.10.2023 г., беше подписано Допълнително споразумение № Р50-197/05.10.2023 г. към Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите...

Творчески работилници за деца и младежи бяха организирани от МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово

08 Септември 2023
Творчески работилници за деца и младежи бяха организирани от МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово

За втора поредна година МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово проведе творчески работилници за деца и младежи. През...

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група