СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО  (МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово)

 ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ НА ТРУДОВ ДОГОВОР:

Изпълнителен директор

Експерти по прилагане на Стратегията за местно развитие – 2 позиции

Счетоводител

 

 

 
  Aвтобиография - европейски формат (CV) и декларация


 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект "Елате и вижте"

На 23.02.2021 г. Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен -  Хаджидимово подписа договор за финансиране на проект "Култура и автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“ (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ).

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група