Решение за преценяване на необходимостта от eкологична оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ- ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО

Уважаеми членове на СНЦ "МИГ-Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“, публикуваме пълния текст на „Решение  за преценяване на необходимостта от екологична оценка на проект на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимиво“.

 

 

 

 


Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект "Елате и вижте"

На 23.02.2021 г. Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен -  Хаджидимово подписа договор за финансиране на проект "Култура и автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“ (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ).

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група