Във връзка с проведените през периода 29.02. – 02.03.2016 г. информационни срещи на тема „Идентифициране на местните нужди и потребности на заинтересованите страни, които да залегнат в Стратегия за местно развитие на МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, напомняме на участниците, че очакваме да получим попълнени Анкетни карти за идентифициране на потенциални бенефициенти и проектни предложения към Стратегия за водено от общностите местно развитие.
Анкетните карти могат да бъдат представени на ел. адрес на МИГ – Гоце Делчев Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на едно от следните места:


1. Общинският център за информация на община Гърмен, намиращ се на адрес: с. Гърмен, ул. "Първа" №35, партерен етаж в сградата на Общинска администрация с. Гърмен;


2. В сградата на общинска администрация гр.Хаджидимово на адрес: гр. Хаджидимово, пл. “Димо Хаджидимов” № 46, при Атанас Кюмурджиев – член на УС на МИГ – Хаджидимово.


3. Център за услуги и информация в община Гоце Делчев, намиращ се в сградата на общинска администрация Гоце Делчев на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ № 2.


4. В офиса на МИГ – Гоце Делчев на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Пейо Яворов“ №1 (сграда на Младежки дом – Гоце Делчев).


Анкетата можете да изтеглите и от тук:

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група